Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 15. mars 2020

I et ekstraordinært statsråd i dag ble det fastsatt to forskrifter i anledning utbruddet av Covid-19.

1. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 fastsettes.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen fastsettes.
(Nyhetssak)