Offisielt fra statsråd 18. mars 2020

I ekstraordinært statsråd i dag ble det lagt frem et forslag om en midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av koronaviruset Covid-19.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. mars 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 56 L (2019-2020)
Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)
(Nyhetssak)

2. Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i transportsektoren fastsettes.
(Nyhetssak)