Offisielt fra statsråd 20. juni 2008 kl. 1800

I ekstraordinært statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. juni 2008 kl. 18.00 Følgende vedtak offentliggjøres:

Det gjøres følgende endringer i regjeringens sammensetning 20. juni 2008 kl. 18.45:

Statsråd Åslaug Marie Haga gis avskjed i nåde fra sitt embete som medlem av Kongens råd.

Stortingsrepresentant Lars Peder Brekk utnevnes til statsråd og overtar styret av Landbruks- og matdepartementet.

Statsråd Dag Terje Andersen overtar styret av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen overtar styret av Helse- og omsorgsdepartementet.

Statsråd Sylvia Brustad overtar styret av Nærings- og handelsdepartementet.

Statsråd Terje Riis-Johansen overtar styret av Olje- og energidepartementet.

Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra 20. juni 2008 kl. 18.45:

Statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt for statsråd Åslaug Marie Haga
Statssekretær Guri Størvold for statsråd Åslaug Marie Haga
Statssekretær Øyvind Slåke for statsråd Dag Terje Andersen
Statssekretær Rikke Lind for statsråd Dag Terje Andersen
Departementskonstituert statssekretær Annelene Svingen for statsråd Dag Terje Andersen
Statssekretær Jan-Erik Støstad for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Libe S. Rieber-Mohn for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Laila Gustavsen for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Raimo Valle for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Rigmor Aasrud for statsråd Sylvia Kristin Brustad
Statssekretær Kari Henriksen for statsråd Sylvia Kristin Brustad
Statssekretær Arvid Libak for statsråd Sylvia Kristin Brustad
Statssekretær Ola T. Heggem for statsråd Terje Riis-Johansen

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 20. juni 2008 kl. 18.45:

Statssekretær Ola T. Heggem for statsråd Lars Peder Brekk
Statssekretær Jan-Erik Støstad for statsråd Dag Terje Andersen
Statssekretær Libe S. Rieber-Mohn for statsråd Dag Terje Andersen
Statssekretær Laila Gustavsen for statsråd Dag Terje Andersen
Statssekretær Raimo Valle for statsråd Dag Terje Andersen
Statssekretær Rigmor Aasrud for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Kari Henriksen for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Vararepresentant Dagfinn Sundsbø for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Statssekretær Øyvind Slåke for statsråd Sylvia Kristin Brustad
Statssekretær Rikke Lind for statsråd Sylvia Kristin Brustad
Departementskonstituert statssekretær Annelene Svingen  
for statsråd Sylvia Kristin Brustad for den tiden Rikke Lind er i  permisjon
Statssekretær Arvid Libak for statsråd Sylvia Kristin Brustad
Statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt for statsråd Terje Riis-Johansen
Politisk rådgiver Geir Pollestad for statsråd Terje Riis-Johansen
(Pressemelding)

I tråd med tidligere praksis holdes stillingene åpne for de statsråder og statssekretærer som er ansatt i staten så lenge de er statsråder og statssekretærer. Dette gjelder også statsråder og statssekretærer som har permisjon fra stilling i staten. Dersom de er tilsatt i åremålsstilling, forskyves utløpet av åremålet med en periode tilsvarende den tid de har gjort tjeneste som statsråd eller statssekretær.

Ved fratreden kan det ilegges karantene og / eller saksforbud i henhold til særskilte retningslinjer fastsatt av daværende Moderniseringsdepartementet, nå Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Ved overgang til stilling utenfor statsforvaltningen gjelder særlige bestemmelser i retningslinjene om informasjonsplikt og konvensjonalbot.