Historisk arkiv

Endringer i regjeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag utnevnt stortingsrepresentant Lars Peder Brekk (52), Rørvik, til statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet. Statsråd Åslaug Haga har etter søknad fått avskjed i nåde. Samtidig er det besluttet at flere statsråder skifter departement.

Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag utnevnt stortingsrepresentant Lars Peder Brekk (52), Rørvik, til statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet. Statsråd Åslaug Haga har etter søknad fått avskjed i nåde.

Samtidig er det besluttet at følgende statsråder skifter departement:

  • statsråd Dag Terje Andersen går fra Nærings- og handelsdepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  • statsråd Bjarne Håkon Hanssen går fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.
  • statsråd Sylvia Brustad går fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
  • statsråd Terje Riis-Johansen går fra Landbruks- og matdepartementet til Olje- og energidepartementet.

Endringene gjelder fra i dag kl. 18.45.

Som følge av endringene i regjeringen er det også gjort endringer blant statssekretærene og de politiske rådgiverne.


Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser fra i dag slik ut:

Statsminister:
Jens Stoltenberg (Ap) 

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister):
Kristin Halvorsen (SV) 

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet
(landbruks- og matminister):
Lars Peder Brekk (Sp)

Utenriksminister:
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd og sjef for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningsminister):
Tora Aasland (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet
(kommunal- og regionalminister):
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister):
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet og for utviklingssaker i Utenriksdepartementet (miljø- og utviklingsminister):
Erik Solheim (SV)

Statsråd og sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(arbeids- og inkluderingsminister):
Dag Terje Andersen (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet (samferdselsminister):
Liv Signe Navarsete (Sp)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgsdepartementet
(helse- og omsorgsminister):
Bjarne Håkon Hanssen (Ap)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet (justisminister):
Knut Storberget (Ap)

Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet (kultur- og kirkeminister):
Trond Giske (Ap)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet
(nærings- og handelsminister):
Sylvia Brustad (Ap)

Statsråd og sjef for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, ansvar også for samordning av nordisk samarbeid (fornyings- og administrasjonsminister):
Heidi Grande Røys (SV)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet
(olje- og energiminister):
Terje Riis-Johansen (Sp)

Statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet
(barne- og likestillingsminister):
Anniken Huitfeldt (Ap)

Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet, med ansvar for barnehage- og opplæringssaker (kunnskapsminister):
Bård Vegar Solhjell (SV)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister):
Helga Pedersen (Ap)