Offisielt fra statsråd 29. mars 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. mars 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

St.meld. nr. 29 (2000-2001)
Retningslinjer for den økonomiske politikken
(Pressemelding)

 

St.meld. nr. 30 (2000-2001)
Langtidsprogrammet 2002-2005

2. Forskrifter

Finansdepartementet

Forskrift om pengepolitikken fastsettes. Forskriften trer i kraft straks.


(Pressemelding)