St.meld. nr. 29 (2000-2001)

Retningslinjer for den økonomiske politikken

Retningslinjer for den økonomiske politikken

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no