Offisielt fra statsråd 8. november 2021

I statsråd i dag ble det lagt fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2022. Det ble også lagt fram endringer i skatte, avgifts og tollforslagene for 2022.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott  8. november 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)
Endring av Prop. 1 S (2021-2022)
Statsbudsjettet 2022
(Nyhetssak)

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022)
For Budsjettåret 2022
Endring av Prop. 1 LS (2021-2022)
Skatter, avgifter og toll 2022
(Nyhetssak)