Offisielt frå statsrådet 5. november 2021

I statsrådet i dag vart avdelingsdirektør Knut Smedsrud beskikka på åremål som sjef for Utrykningspolitiet for ein periode på seks år.

Statsråd vart halde på Oslo slott 5. november 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Accra, Republikken Ghana, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Banjul, Republikken Gambia.

Utnevning av ambassadør i Accra, Republikken Ghana, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Freetown, Republikken Sierra Leone.

Finansdepartementet
Utnevning av fagdirektør Ingvild Melvær Hanssen til avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Zara Faye Boone til underdirektør i Finansdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av avdelingsdirektør Knut Smedsrud som sjef for Utrykningspolitiet for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av jordskiftedommer Guro Bryggen til nestleder ved Oslo og Østre Viken jordskifterett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Leif Petter Trannum til nestleder ved Agder tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Kristin Barth-Larsen til nestleder ved Telemark tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Knut Ivar Paalsrud til nestleder ved Vestre Innlandet tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Lena Fagervold til tingrettsdommer ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Martin Eiebakke, advokat Anne Frøshaug, advokat Stian Fagervold og politiadvokat Lena Skjold Rafoss til tingrettsdommere ved Oslo tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Therese Eriksen Håhjemsvik til tingrettsdommer ved Møre og Romsdal tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Marit Håvemoen og førstestatsadvokat Hans Christian Koss til lagdommere ved Eidsivating lagmannsrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Ragnhild Helgesen som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter fra 1. januar 2022 og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2022.

Oppnevning av professor i rettsvitenskap Gert Johan Kjelby som setteriksadvokat for behandling av anmeldelse av riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

2. Andre saker

Utanriksdepartementet
Tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og tidligere statssekretær Aksel Jakobsen, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og norsk stedfortredende medlem av Rådet i Verdensbanken.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og statssekretær Bjørg Sandkjær, Utenriksdepartementet, oppnevnes som henholdsvis nytt norsk medlem og nytt norsk stedfortredende medlem av Rådet i Verdensbanken.

Tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og tidligere statssekretær Aksel Jakobsen, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og norsk stedfortredende medlem av Rådet i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur.

Tidligere statssekretær Aksel Jakobsen, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som norsk medlem av de respektive Råd i Den afrikanske utviklingsbanken, Den asiatiske utviklingsbanken og Den interamerikanske utviklingsbanken.

Statssekretær Bjørg Sandkjær, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur, Den afrikanske utviklingsbanken, Den asiatiske utviklingsbanken og Den interamerikanske utviklingsbanken.