Øker innsatsen mot spilleproblemer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Spilleproblemer har ødelagt altfor mange familier og enkeltpersoner. Det må vi få bedre kontroll på og derfor legger vi nå fram en ny pengespillforskrift, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

–  Det viktigste med pengespillpolitikken er å gjøre det vi kan for at folk ikke skal få ødelagte liv på grunn av spilleproblemer. Så vil vi samtidig sikre at frivilligheten fortsatt kan nyte godt av overskuddet fra den uproblematiske delen av pengespill. Hensynet til sårbare spillere går alltid foran økonomiske hensyn, og jeg er glad for at frivilligheten er enige med oss om at arbeidet deres ikke skal finansieres av spilleavhengige, sier Trettebergstuen.

Den nye forskriften fastsetter flere generelle regler som vil gjelde for alle pengespilltilbydere, blant annet et klart forbud mot å tilby bonus- og gratisspill, VIP-programmer eller andre personlige økonomiske grep for å lokke folk tilbake til pengespill.

I tillegg innføres det flere andre ansvarlighetstiltak, blant annet registrering av digitale bingospill, og felles regler for markedsføring, for eksempel krav om tydelig informasjon om aldersgrense, og kontaktinformasjon til hjelpelinjen. Videre skal ikke markedsføringen glorifisere eller framstille pengespill som risikofritt, samt at den skal balanseres mellom risiko og ansvarlighet.

Ny pengespillov

Stortinget vedtok i mars en ny pengespillov. Ny pengespillforskrift er den siste byggesteinen i et omfattende regelverksarbeid på pengespillfeltet. Sammen skal den nye loven og forskriften sikre en mer helhetlig ivaretakelse av de overordnede målene for pengespillpolitikken på hele pengespillfeltet. 

 

Den nye forskriften vil tre i kraft 1. januar 2023, samtidig med ny pengespillov.