Pressemeldinger

Øker kvoteoverføringen til 15%

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gi fartøyene i fisket etter torsk økt kvoteoverføring fra 2021 til 2022. Fartøy i lukket gruppe, konvensjonelle havfiskefartøy og trålgruppen får nå anledning til å overføre inntil 15 prosent av sine restkvoter i 2021 til 2022. I lukket gruppe vil restkvoter utover dette overføres på gruppenivå.

- Vi har vært opptatt av at ingen grupper taper kvoteandeler, det legger denne løsningen til rette for. Nå som fangststatistikken tilsier at vi er innenfor 85 prosent kvoteutnyttelse i 2021 er det rom for at alle fartøy i konvensjonell gruppe og trålgruppen får adgang til å overføre inntil 15 prosent av sine kvoter til neste år. Dette er en god løsning i det som har vært et utfordrende år spesielt for den minste flåten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Som følge av høye restkvoter i fjorårets fiske etter torsk, ble det i de norsk-russiske fiskeriforhandlingene avtalt som et engangstilfelle å øke adgangen til å overføre den norske torskekvoten til 15 prosent fra 2021 til 2022. Den opprinnelige overføringsadgangen var 10 prosent.

  • Overføringsadgangen økes til 15 prosent på fartøy- og gruppenivå for konvensjonell havfiskeflåte og trålgruppen
  • Overføringsadgangen økes til 15 prosent på fartøynivå for lukket gruppe.
  • Kvoter utover 15 prosent på fartøynivå i lukket gruppe vil overføres på gruppenivå.

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å gjennomføre endringen.