Økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere – forholdet til statsstøtteregelverket

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EFTAs overvåkingsorgan, ESA har gitt en uformell, foreløpig vurdering av kompensasjonsordningene til pelsdyroppdrettere, slik de følger av Stortingets lovvedtak i juni 2021. ESA har her konkludert med at ordningene ikke ser ut til å utgjøre statsstøtte etter EØS-regelverket.

- Jeg er glad for denne vurderingen fra ESA. Ut fra vurderingen er det lite sannsynlig at det vil kunne rettes tilbakebetalingskrav mot pelsdyroppdrettere etter at det de har fått utbetalt økonomisk kompensasjon fra staten. Det gir grunnlag for å sette i kraft de lovendringene Stortinget har vedtatt om endringer i kompensasjonsordningene, og legger til rette for at vi snart kan komme i gang med behandling av sakene etter det nye regelverket, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

- Det er en prioritert oppgave for regjeringen å sluttføre erstatningsoppgjøret til pelsdyroppdretterne, understreker Borch.

Brevet fra ESA kan leses her