Olje- og energiministeren besøkte Porsgrunn

Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) var tirsdag i Porsgrunn. Statsråden besøkte silisiumsprodusenten Elkem Solar sin fabrikk på Herøya og teknologibedriften Inflow Control AS som utvikler ventiler for økt utvinning fra oljebrønner. Han møtte også ansatte, ledelsen og styret i Gassnova under besøket.

Elkem Solars fabrikk på Hærøya ble åpnet i september 2016. Fabrikken er verdensledende i produksjon av silisiumsblokker (ingots) som er viktig i produksjonen av solcellepaneler. Fabrikken ble støttet av Enova med 72 millioner kroner, samt Innovasjon Norge og Siva. Fabrikken er en del av en verdikjede for produksjon av solcellepaneler med et av de lavest CO2-utslippene per produsert enhet i verden.

- Fornybar kraftproduksjon basert på solenergi har de senere år opplevd en sterk vekst internasjonalt. Norge har konkurransefortrinn gjennom rikelig og stabil fornybar krafttilgang, høy kompetanse i arbeidsstyrken og stor grad av automatisering i industrien. Dette har bidratt til at denne fabrikken er verdensledende på sitt område. Vi skal fortsette å utvikle lønnsom kraftkrevende industriproduksjon her til lands basert på de konkurransefortrinnene vi har, sier olje- og energiminister Søviknes.

Inflow Control AS er en liten teknologibedrift som ble etablert i 2011. Bedriften utvikler og selger en ventil for bruk i oljebrønner. Ventilen separerer automatisk olje fra vann og gass og gjør det dermed mulig å øke utvinningsgraden for olje. Teknologien kan potensielt få stor utbredelse både på norsk sokkel og internasjonalt. Selskapet har fått støtte til utviklingen av teknologien fra blant annet Norges Forskningsråd og forskningsprogrammene Petromaks 2 og DEMO 2000.

- Petroleumsvirksomheten er Norges største og viktigste næring, og kommer til å være det i mange tiår framover. Inflow Control er en svært spennende leverandørbedrift som har gjennomført vellykket testing av en teknologi som kan øke utvinningen av olje både i Norge og internasjonalt betydelig. Kontinuerlig innovasjon og nytenkning er viktig for en petroleumsindustri som skaper lønnsomme arbeidsplasser i hele landet og samtidig tilfører fellesskapet store verdier, sier olje- og energiminister Søviknes.

Gassnova SF er statens selskap for utvikling av teknologi for fangst og lagring av CO2. Gassnova har en viktig rolle i arbeidet med å nå regjeringens mål om fullskala CO2-håndtering i Norge. Selskapet støtter også utvikling, demonstrasjon og pilotering av CO2-håndteringsteknologi gjennom forskningsprogrammet Climit. Samtidig forvalter Gassnova statens interesser i Teknologisenter Mongstad (TCM), som er etablert for å skape en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst.

- CO2-håndtering er et viktig klimatiltak for regjeringen, og arbeidet med å etablere et fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 i Norge er godt i gang. Innsatsen til Gassnova er avgjørende for at vi skal nå ambisjonene våre på dette området. Får vi på plass fullskala CO2-håndtering i Norge vil teknologien også kunne bidra til store reduksjoner av klimautslipp globalt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Olje- og energiminister Søviknes under besøket hos Elkem Solar. I forgrunnen fabrikksjef Geir Ausland (foto: HSI/OED).

Olje- og energiminister Terje Søviknes møter ansatte i Gassnova (foto: HSI/OED)

Til toppen