Olje- og energiministeren inviterte til tredje samarbeidsforum for havvind

For regjeringen er det viktig å involvere de berørte aktørene innen havvind på et tidlig stadium for å sikre sameksistens og forutsigbare spilleregler. Tirsdag 22. november møtte representantene fra energisektoren, fiskerinæringen og leverandørindustrien olje- og energiminister Terje Aasland hos Norsk Industri.

'
Olje- og energiminister Terje Aasland holdt en innledning og ledet de tredje møtet i samarbeidsforum for havvind, med presentasjon fra arbeidsgruppene, hos Norsk Industri 22. november 2022. Foto: Stine Grimsrud / OED

Formålet med samarbeidsforumet er å samle, styrke og synliggjøre næringen. Et systematisk samarbeid vil kunne heve kompetansen, styrke konkurransekraften og bidra til økt verdiskaping både fra eksport av teknologi og tjenester, samt utvikling av egne havvindressurser. Et viktig mål med samarbeidsforumet er å etablere forutsigbare spilleregler for aktiviteten og sameksistensen med eksisterende næringer.

Dette er det tredje samarbeidsforumet for havvind som arrangeres av Olje- og energidepartementet. Tilstede på møtet hos Norsk Industri 22. november var 79 representanter fra energisektoren, fiskerinæringen og leverandørindustrien.

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt en innledning og ledet møtet, med presentasjon fra arbeidsgruppene:

Bakgrunn

Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020. Regjeringen har besluttet at kraften fra første fase av Sørlige Nordsjø II (1500 MW) skal sendes til det norske fastlandet. Auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs, men i særlige tilfeller kan kvalitative kriterier benyttes, som på Utsira Nord. Utlysningen av første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er planlagt i første kvartal 2023, med etterfølgende tildeling av arealene i løpet av året.  Olje- og energidepartementet har gitt NVE i oppdrag å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs basert på innspill fra en direktoratsgruppe, og å utarbeide forslag til konsekvensutredningsprogram.