Om lag 66.000 bostøttemottakere får ekstra utbetaling for å betale høye strømregninger

Regjeringen legger i dag fram et forslag for Stortinget om at bostøttemottakere i de delene av landet med høyest strømpriser får en ekstraordinær utbetaling i november. Den ekstraordinære utbetalingen skal være en hjelp til å dekke høye strømregninger for husholdninger med lave inntekter.

– Vi ser at de høye strømprisene kan bli en stor belastning, særlig for de med svak økonomi. Vi foreslår derfor en ekstra utbetaling i områdene der strømmen er dyrest. Med dette forslaget vil om lag fem av seks bostøttemottakere få ekstra penger, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. 

Kraftprisene har vært rekordhøye i deler av landet denne høsten, og det har vært store prisforskjeller mellom ulike landsdeler. Midt- og Nord-Norge har ikke hatt uvanlig høye kraftpriser så langt, mens områdene sør for Sognefjorden og Dovrefjell har hatt et høyere prisnivå, som har økt de siste månedene.

Regjeringen foreslår en ekstra utbetaling til husstander som mottar bostøtte i områdene med høye kraftpriser i sørlige deler av landet. Det omfatter fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken, og Røros kommune i Trøndelag.

Regjeringen foreslår at hver husstand får 2950 kroner, og at de som er flere enn én i husstanden får 120 kroner i tillegg for hver ekstra person. Den ekstraordinære utbetalingen kommer samtidig som den vanlige bostøtteutbetalingen i november.

– Bostøttesystemet er en rask og effektiv måte å gi en ekstra utbetaling til økonomisk vanskeligstilte husstander. Vi er klare til å iverksette forslaget når Stortinget har behandlet saken, sier Husbankens administrerende direktør Osmund Kaldheim.

Det var også en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakerne på bakgrunn av høye strømpriser vinteren 2019, og enda en i mars i år.