Prop. 8 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)

Regjeringen foreslår en ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte i områdene med høyest strømpriser. Utbetalingen skal gjøres i november.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget