Omstilling nå - for å sikre velferden

Statsminister Erna Solberg samler denne uken regjeringen til de første drøftingene om 2016-budsjettet. Stikkord for samtalene er omstilling for å berge verdens beste velferdsstat.

- Det er ikke slik at omstillingen krever kutt i dag. Men vi må gjøre de riktige prioriteringene nå for å unngå at de neste generasjonene politikere må gjøre drastiske kutt i velferden vår, sier Solberg. 

Gruppebilde i forkant av budsjettkonferansen på Hurdalsjøen hotell 9. mars 2015. Foto: Statsministerens kontor

- Vi har en ambisjon om at Norge skal ha verdens beste velferdssamfunn. Det vil bli utfordret hvis vi ikke får til omstilling, sier statsministeren.

Da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2015 pekte den på at veksten i norsk økonomi kan bli lavere enn de siste ti årene. Siden den gang har oljeprisen falt kraftig; noe som igjen gir lavere aktivitet på norsk sokkel. Selv om petroleumsnæringen fortsatt vil være svært viktig for norsk økonomi i mange år fremover vil den ikke gi de samme vekstbidragene som vi har blitt vant til gjennom de siste 40 årene. 

- Vi står foran krevende tiden, men norsk økonomi er solid, og tåler derfor omstilling hvis alle er enige om hvilken retning vi skal gå. Vi skal fremme vekst, samtidig som som vi tar vare på dem som har det litt mindre bra i vårt samfunn, sier finansminister Siv Jensen. 

- Samtidig som vi skal omstille skal vi finne rom for viktige satsinger som alle de fire partiene er opptatt av. Det betyr at vi fortsetter vår kraftsatsing på kunnskap, forskning og innovasjon. Og vi vil fortsette det kraftige løftet på vei, bane og kollektiv. Vi må tenke grønn vekst på infrastruktur i fremtiden. Norge skal gjennom en omstilling og i den skal vi samtidig tilpasse oss en fremtidig lavutslippssamfunn, sier statsministeren. 

- Omstillingen kommer til å vare over mange år, og vi det kommer til å prege mange budsjetter i årene som kommer, sier Solberg. 

Statsministeren og finansministeren holder pressekonferanse før budsjettkonferansen på Hurdalsjøen hotell 9. mars 2015. Foto: Statsministerens kontor

Til toppen