Over 33 millioner kroner til museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Da flere museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner, som følge av lokale smitteverntiltak, ble nødt til å helt eller delvis stenge før jul var det ønskelig å stimulere til alternativ publikumsrettet aktivitet. Nå fordeles 33,5 millioner kroner til institusjonene for kostnader knyttet til det å holde aktiviteten i gang.

– Da det kom lokale smitteverntiltak før jul var jeg opptatt av å se på hvilke muligheter vi hadde for å holde hjulene i gang. Jeg ville at institusjonene skulle se på hvordan de kunne tilby alternativ publikumsrettet virksomhet. Førjulstiden er høytid for kultur, og jeg er glad for at så mange fant for eksempel digitale løsninger for sine oppsetninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Basert på opplysninger fra institusjonene om de økonomiske konsekvensene ved strengere lokale smittevernstiltak enn de nasjonale i perioden november – desember 2020, har Kulturdepartementet fordelt 33,5 millioner kroner til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner.

– Jeg vet at mange koste seg med digitale produksjoner og utstillinger, og direktestrømming av forestillinger i førjulstiden. Det at veldig mange av institusjonene våre greide å få til et alternativt førjulsprogram viser at formidlingsgleden er stor rundt om i landet, og det betyr mye for mange, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Nedenfor følger liste med fordeling av midler på institusjonene med bakgrunn i innsendte opplysninger til Kulturdepartementet:

Institusjoner

Sum

Det Norske kammerorkester

892 000

Musikkselskapet Harmonien - Bergen Filharmoniske orkester

1 919 000

Det norske Solistkor

410 000

Black Box Teater

72 000

Nationaltheateret

11 926 000

Opera Trøndelag

158 000

Det Norske Teater

5 503 000

Det norske Blåseensemblet

330 000

Riksscenen

432 000

Oslo-Filharmonien

2 515 000

Den Nationale Scene

2 632 000

Samovarteatret

316 000

Sum teatre

27 105 000

 

Mjøsmuseet

 

125 000

Stiftelsen Bymuseet i Bergen

787 000

Drammen museum

173 000

KODE

1 921 000

Norsk Teknisk museum

1 150 000

Anno museum

714 000

Oslo museum

146 000

Østfoldmuseene

120 000

Sunnhordland museum

62 000

Stiftinga Museumssenteret
i Hordaland

197 000

Sum museum

5 395 000

 

Bergen kunsthall

 

466 000

Kunstnernes hus

510 000

Sum kunsthaller

976 000

TOTALT

33 476 000