Øystein Bøs hilsen ved grunnsteinsnedleggelsen til skvadronsbygget på Ørland

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet fremførte denne hilsenen i forbindelse med at Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon 29. februar la ned grunnsteinen til det nye skvadronsbygget for F-35 på Ørland.

Fra venstre Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) Per Egil Rygg, H.K.H. Kronprinsen og statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.
Fra venstre Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) Per Egil Rygg, H.K.H. Kronprinsen og statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

*Sjekkes mot fremføring*

 

Deres kongelige høyhet, Fylkesmann, Ordfører, forsvarsvenner og forsvarsbyggere,

I dag er en stor og viktig dag for Ørland hovedflystasjon, for kampflyvåpenet og for Ørlandsamfunnet.

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsens nedleggelse av grunnsteinen til det nye skvadronsbygget for F-35, markerer at etableringen av Forsvarets fremtidige kampflybase er godt i gang. Men, den markerer også starten på en ny æra for Forsvaret.

F-35 er en stor og viktig investering, som er avgjørende for forsvaret av Norge. Det nye kampflyet vil bli et kjerneelement i vårt fremtidige forsvar. Vi får ikke bare et nytt kampfly. Vi får en ny kapasitet som skal understøtte alle deler av Forsvaret. F-35 blir en av våre viktigste militære kapasiteter, og skal bidra til å verne om norsk sikkerhet i mange tiår fremover.

Grunnsteinsnedleggelsen her på Ørland i dag er en viktig milepæl frem mot mottaket av den første F-35 på norsk jord høsten 2017.

Skvadronsbygget er det første av flere bygg som skal understøtte Forsvarets nye kampfly og videreutvikle Ørland flystasjon som vår nasjonale kampflybase.

Dette bygget skal bidra til at alle de av dere, som hver eneste dag leverer nasjonal forsvarsevne, får best mulig utdanning, trening og øving i mange år fremover.

Men skvadronsbygget markerer også en ny start for utviklingen av Ørland og regionen for øvrig. Vi i forsvarssektoren ønsker å vokse og gro sammen med dere. Jeg er trygg på at all den aktiviteten den nye kampflybasen fører med seg, vil tilføre vekst og arbeidsplasser til hele regionen. Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med etableringen av kampflybasen, til beste både for Forsvaret og Ørlandsamfunnet.

Jeg er også trygg på at Forsvarsbygg, som de har for vane, vil overlevere et bygg som gir Luftforsvaret de aller beste forutsetninger for å levere nasjonal luftmakt til riktig tid og med riktig kvalitet. Jeg gleder meg til å se bygget ferdigstilt til de nye kampflyene lander her på Ørland i 2017.

Jeg ønsker dere alle lykke til med det viktige arbeidet dere skal gjøre. Og, så vil jeg i den sammenheng, og som «skaptrønder», når dere skal ta dette store prosjektet videre, minne dere om visheten i den trønderske hilsenen: «itj fårra nolles».

Takk for oppmerksomheten.

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon la ned grunnsteinen til det nye skvadronsbygget på Ørland.
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon la ned grunnsteinen til det nye skvadronsbygget på Ørland. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD