Plikt til å teste seg for covid-19 ved utvisning, utlevering og overlevering

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen foreslår regler om at personer som skal uttransporteres etter utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven, kan pålegges undersøkelse for å avdekke om de er smittet med covid-19 eller tvangstestes i den forbindelse, dersom dette er nødvendig for å gjennomføre uttransporteringen.

Under covid-19-pandemien har politiet sett eksempler på at tvangsmessig uttransportering etter utlendingsloven kan bli forvansket av at mottakerland og transportører stiller krav om dokumentasjon på gjennomført covid-19-test. Tilsvarende gjelder i utleverings- og overleveringssaker.

-Det er uheldig om en utlending som har plikt til å forlate Norge, selv kan hindre gjennomføring av utsendelsen ved å nekte å la seg test mot covid-19, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Gjennomføring av covid-19-test er et lite inngripende tiltak, og det er viktig å få reglene på plass så raskt som mulig. Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor lovforslagene på høring med tre ukers høringsfrist.

-Det er skadelig for tilliten til innvandringspolitikken dersom plikt til utreise kan treneres på denne måten. Det er også svært kostnads- og ressurskrevende når utlendingen av denne grunn blir sittende lenge på utlendingsinternatet på Trandum.I utleverings- og arrestordresaker kan testnekt i ytterste konsekvens føre til at en ettersøkt unndrar seg strafforfølgning eller soning i begjærende stat. Det er viktig å sikre at regelverket åpner for tiltak som hindrer dette, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).