Pliktkommisjonen ber om innspill

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommisjonen (ekspertgruppen) som skal vurdere pliktsystemet i hvitfisknæringen inviterer til innspill om pliktene.

Ekspertgruppen skal vurdere samfunnsmessige, økonomiske og juridiske konsekvenser ved ulike justeringer av pliktsystemet. I den forbindelse inviterer ekspertgruppen til innspill om betydningen av pliktene for interesserte.

Pliktsystemet omfatter leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten, og ekspertgruppen inviterer interesserte til skriftlige innspill om betydningen av én eller flere av disse.

Innspill bes oversendes til postmottak@nfd.dep.no innen 31. august. Innspillene vil deretter oversendes til ekspertgruppen.

Det vises for øvrig til ekspertgruppens mandat.