Historisk arkiv

Fiskeriministeren oppnevner pliktkommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og er en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av Stortinget i mars.

 Kommisjonen vil bestå av følgende personer:

 Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland

Erik Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark

Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning, Nordland

Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø, Troms

Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune, Troms

Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist), Universitetet i Oslo, Oslo

Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø, Troms

Patrick Sørdahl, forsker, Nofima, Troms

 

- Dette er en svært kompetent samling eksperter som til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte. Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier fiskeriministeren.

 Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart om kort tid, og kommisjonen vil etter planen ha sitt først møte 30. mai.