Norge øker humanitær støtte til tørkerammede i Etiopia

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tørken i Etiopia har fått enorme konsekvenser for befolkningen i landet. Over 15 millioner mennesker trenger nå matbistand. - Dette tallet kan øke dramatisk hvis det internasjonale samfunn ikke får inn nok nødhjelp i tide. Norge gir nå ytterligere 30 millioner kroner i humanitær støtte, sier utenriksminister Børge Brende.

Ifølge FN er tørken, skapt av værfenomenet El Niño, én av de største og mest alvorlige tørkekatastrofer det internasjonale samfunn har opplevd. Etiopiske myndigheter har også bidratt til nødhjelpsresponsen, men omfanget av krisen gjør det nødvendig med ytterligere internasjonal hjelp. FNs nødhjelpskoordinator har derfor invitert til et møte i Genève i dag for å mobilisere økt internasjonal støtte til sivilbefolkningen.

- Etiopia er et viktig samarbeidsland for Norge. Norske frivillige organisasjoner har arbeidet i landet i mange tiår. De har opparbeidet seg kunnskap og erfaringer fra landbruks- og vannsektoren som er viktige i responsen på dagens krise. Det er positivt at ledende norske frivillige organisasjoner samarbeider om nødhjelpen til Etiopia, sier Brende.

Norge har i flere år samarbeidet med Etiopia om klimasmart landbruk. Konsekvensene av den rekordsterke El Niño viser likevel at fremskrittene i Etiopia er svært skjøre, og at situasjonen på den fattige landsbygda raskt kan bli forverret. Norge økte allerede fra høsten 2015 den humanitære støtten til landet, og ga nylig også 20 millioner kroner til FNs matvareprogram, for å bidra til å motvirke konsekvensene av tørken.

De nye 30 millionene vil blant annet gå til et konsortium bestående av Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Utviklingsfondet. I tillegg støttes Flyktninghjelpens beredskapsstyrke Norcap som bidrar med ressurspersoner og eksperter til store kriser og ved akutte humanitære behov.