Norsk støtte til humanitær klima- og miljøpakt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge har som et av de første landene sluttet seg til en ny humanitær klima- og miljøpakt.

Røde Kors har tatt initiativ til klima- og miljøpakten, som nå er undertegnet av mer enn 190 organisasjoner. Norge blir det tredje landet som formelt støtter initiativet etter Sveits og USA. 

– Klimaendringene vil bidra til flere og sammenfallende humanitære kriser framover enn det vi ser i dag. Vår støtte til pakten innebærer en anerkjennelse av behovet for å redusere sårbarhet og minimere de menneskelige konsekvensene av klimaendringene. Dette er viktige elementer i Norges humanitære strategi, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Pakten er utviklet for humanitære aktører, av organisasjonene selv. Stater og andre aktører kan også støtte initiativet. Dokumentet inneholder sju prinsipper for humanitær innsats i lys av pågående klima- og miljøutfordringer. Les mer på nettsiden The climate and environment charter for humanitarian organizations.

Norge er blant land som gir ikke-øremerket støtte til humanitære organisasjoner slik at disse kan iverksette tiltak i forkant av naturkatastrofer der det er mulig. Norge er også blant giverne som har gått foran med støtte til klimatilpasning og varslingsbasert innsats. Klimatilpasning er en forutsetning for levedyktige samfunn i et klima i endring, ikke minst i utviklingsland.

– Grønn respons er prioritert i den norske humanitære strategien og en viktig del av do no harm-tilnærmingen som ligger til grunn for vårt humanitære engasjement. Fremover blir det viktig å se på hvordan vi kan bidra til operasjonalisering av paktens prinsipper og fortsette å jobbe for å redusere klima- og miljøavtrykket fra norskstøttet humanitær innsats, sier utenriksministeren.

Røde Kors-bevegelsen, med sitt nettverk og sine nasjonalforeninger i over 190 land verden over, er sentral i den store dugnaden det er å bidra til en positiv endring i klima- og miljøspørsmål.

Pressekontakt: Pressevakt, media@mfa.no, T: 23 95 00 02