Norge øker støtten til FNs menneskerettighetsarbeid

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– FNs arbeid for å styrke menneskerettighetene er viktigere enn noen gang, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge undertegnet fredag en ny samarbeidsavtale med FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Norge har lenge vært en sentral støttespiller for høykommissærens arbeid. Høykommissærens kontor er den viktigste partneren i Norges internasjonale menneskerettighetsarbeid. Nå styrkes den økonomiske støtten ytterligere. I 2022 og -23 vil Norge støtte arbeidet som OHCHR gjør med 197 millioner per år. Dette er en økning fra 165 millioner kroner per år tidligere.

– FNs høykommissær er en viktig og respektert aktør som avdekker og kritiserer menneskerettighetsbrudd med klar og tydelig stemme. Samtidig samarbeider OHCHR med land og bistår dem med gjennomføringen av forpliktelser på menneskerettighetsområdet, sier Huitfeldt.  

Den nye avtalen understreker at Norge skal være en tydelig og sterk støttespiller for FNs menneskerettighetsarbeid. Under fire prosent av FNs budsjett går til OHCHR. Dette resulterer i en vedvarende underfinansiering av FNs menneskerettighetspilar. Frivillige bidrag som det Norge gir, er av stor betydning for OHCHR.

– Menneskerettigheter og demokrati er under press verden over. Denne utviklingen må vi kjempe mot, og her spiller OHCHR en nøkkelrolle. Gjennom vårt samarbeid med OHCHR bidrar Norge til å styrke høykommissærens handlekraft, sier Huitfeldt.

Gjennom avtalen vil Norge bidra til OHCHRs arbeid i land som Colombia, Etiopia, Myanmar og Palestina. Avtalen vil blant annet støtte FNs arbeid med menneskerettighetsforsvarere og sivilt samfunn og bekjempelse av diskriminering, blant annet på bakgrunn av religion og kjønnsidentitet. Norge vil også bidra til OHCHRs innsats for å forebygge og forhindre menneskerettighetsbrudd, særlig i forbindelse med krise og konflikt.