Presentasjon av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet inviterer til en oppdatering om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. Møtet inngår som en del av Norges gjennomføring av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

EITIs formål er å fremme åpen og ansvarlig forvaltning av olje-, gass- og mineralressurser.

Tid: 8. februar 2022 kl 12:00 – 13:30

Møtested: Digitalt.

Agenda:

12:00–12:05  Velkommen

12:05–12:50  Sokkelåret 2021 ved oljedirektør Ingrid Sølvberg (Oljedirektoratet). 
Oljedirektoratets årlige rapport, Sokkelåret, oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene på norsk sokkel i året som har gått og viser prognoser for blant annet petroleumsproduksjon og investeringer de nærmeste årene.

12:50–13:20  Petroleumsaktiviteten – oppdateringer fra departementet v/ekspedisjonssjef i OED, Lars Erik Aamot.

13:20–13.30: Norge og EITI. Orientering fra EITI-sekretariatet

Det vil bli anledning til spørsmål og diskusjon mot slutten av hvert agendapunkt.

 

Påmelding:
Påmelding skjer ved å sende e-post til Gro Anundskaas i OED: Gro.Anundskaas@oed.dep.no