Presseinvitasjon: Medietilsynet overleverer NRK-rapport til kultur- og likestillingsministeren

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

29. november mottar kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Medietilsynets NRK-utredning.

Nett-tv Medietilsynet overleverer NRK-rapport til kultur- og likestillingsministeren

Se sendingen her

Se sendingen her

Sted: Pressens hus, Skippergata 24, Oslo. 
Når: Mandag 29. november, kl. 10.00 til 11.00
Påmelding: Vi ber alle fra pressen om å melde seg på med navn og telefonnummer til kudinfo@kud.dep.no innen mandag 29. november kl. 09.00.  Oppmøtetid for pressen er senest kl. 09.45.

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet utredet hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

Under pressekonferansen vil Medietilsynets direktør Mari Velsand presentere hovedpunktene i utredningen, og overlevere rapporten til kultur- og likestillingsministeren.

Statsråden og Velsand vil være tilgjengelige for intervjuer etter presentasjonen.

Arrangementet blir strømmet på regjeringen.no og på Medietilsynets nettsider.
Presse og andre som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen i egne nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<iframe src=https://direkte.regjeringen.no/v.ihtml/player.html?live%5fid=72174934&source=embed width="640" height="570" frameborder="0" border="0" scrolling="no" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1" allowfullscreen="1" allow="autoplay; fullscreen"></iframe>

Pressekontakt i Kulturdepartementet: John Olav Kroken, 922 47 582 / john-olav.kroken@kud.dep.no
Pressekontakt i Medietilsynet: Nina Bjerke, 419 34 154 / nina.bjerke@medietilsynet.no