Presseinvitasjon: - Tilleggsforhandlinger med jordbruket.

Pressekonferanse i dag torsdag 28. oktober kl 14.15

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Jordbruket og staten har ført tilleggsforhandlinger om kompensasjon for ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer. I den forbindelse kalles det inn til pressekonferanse i dag. Landbruks- og matminister Sandra Borch, leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff deltar.

Tid: Torsdag 28. oktober kl 14.15.
Sted: Landbruks- og matdepartementet, Teatergata 9, Oslo (R6)

Kontakt: Ståle Norang. Tlf 41 43 80 11

Pressekonferansen blir sendt direkte på Nett-TV:

Nett-tv Pressekonferanse torsdag 28. oktober

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Om tilleggsforhandlinger med jordbruket

Jordbruket fremmet 12, august 2021 krav om tilleggsforhandlinger etter Hovedavtalens §2-4, som sier at:

"Partene kan kreve forhandlinger om endringer i en løpende jordbruksavtale når viktige forutsetninger for denne er blitt forandret vesentlig. Partene kan også kreve forhandlinger om tillegg til en løpende jordbruksavtale når uforutsette forhold oppstår."

Staten sa ja til å gå i tilleggsforhandlinger om kompensasjon for ekstraordinær kostnadsvekst. 

Den 17. september 2021 meddelte Staten jordbruket at tilleggsforhandlingene må sluttføres på et senere tidspunkt. Budsjettnemnda for jordbruket pekte på at det er stor usikkerhet om tallene. Regjeringen Solberg mente at usikkerheten om kostnadsutviklingen fremover og den politiske situasjonen gjorde at de påbegynte tilleggsforhandlingene bør sluttføres på et senere tidspunkt.