Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Priskontrollen foreslås opphevet

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt brev til kommunene om praktiseringen av priskontrollen etter konsesjonsloven. Kommunene blir i brevet bedt om ikke å legge avgjørende vekt på hensynet til pris i vurderingen av om det skal gis konsesjon. Landbruks- og matdepartementet har også sendt ut på høring et forslag om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven.

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt brev til kommunene om praktiseringen av priskontrollen etter konsesjonsloven. Kommunene blir i brevet bedt om ikke å legge avgjørende vekt på hensynet til pris i vurderingen av om det skal gis konsesjon. Landbruks- og matdepartementet har også sendt ut på høring et forslag om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven. 

– Et livskraftig og dynamisk landbruk er avhengig av et velfungerende marked for omsetting av landbrukseiendom, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – På den måten kan de som vil satse på landbruk få mulighet til å komme inn i næringen, og de som trenger tilleggsjord for å styrke bruket sitt får muligheter til å kjøpe jord, sier Listhaug. 

– Priskontrollen kan ha uheldige virkninger for landbruket fordi den kan dempe investeringslysten hos eierne, sier landbruks- og matministeren. – De som eier en landbrukseiendom vil oftest ikke være innstilt på å gjøre investeringer som de ikke kan regne med å få igjen i den prisen konsesjonsmyndighetene vil godta ved et senere salg. Ikke minst gjelder dette de som ikke har noen barn som skal overta, sier Listhaug.

– Priskontrollen kan derfor svekke eiernes motivasjon til å selge hele eller deler av eiendommen, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på gården Dale Stor Gressvik ved Fredrikstad.
Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen varslet at den vil styrke eiendomsretten og gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom. (Foto: Terje Pedersen/ANB)

Styrke eiendomsretten
Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen varslet at den vil styrke eiendomsretten og gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å gjøre endringer i eiendomslovgivningen, blant annet reglene om priskontroll. Forslag om oppheving av priskontrollen i konsesjonsloven er sendt på høring i dag. Lovforslag må på vanlig måte fremmes for Stortinget og det kan ta noe tid før loven blir endret. 

Prisen ikke avgjørende vekt
Fram til priskontrollen eventuelt blir opphevet henstiller departementet om at prisen partene har avtalt ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon.

Hjemmelen for priskontroll finner en i konsesjonsloven, lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom mv, §9. Priskontrollen innebærer at det ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendom skal legges særlig vekt på blant annet om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

 Eiendomsmegler Pål Ivar Lauritsen viser landbruks- og matminister Sylvi Listhaug rundt på eiendomen Dale Store i Fredrikstad, som er til salgs.
Eiendomsmegler Pål Ivar Lauritsen viser landbruks- og matminister Sylvi Listhaug rundt på eiendomen Dale Store i Fredrikstad, som er til salgs. (Foto: Terje Pedersen/ANB)
Styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund Tormod Boldvik og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under dagens besøk på gården Dale Store Gressvik ved Fredrikstad i dag.
Styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund Tormod Boldvik og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. (Foto: Terje Pedersen/ANB)
Til toppen