Høring - Forslag om å oppheve bestemmelsen om ”priskontroll” i konsesjonsloven

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve § 9 første ledd nr. 1 i konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2014

Følg saken Endring av eiendomslovgivningen i landbruket