Historisk arkiv

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven – høring i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Torsdag 11. mai er det åpen høring i Stortingets næringskomité om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) (Prop. 92 L (2016-2017)).

Torsdag 11. mai kl. 12.15.
Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1.