Prop. 124 L (2013-2014)

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken