Rapporter fra internasjonalt nettverk for bærekraftig finans

International Platform on Sustainable Finance (IPSF) har i dag lagt frem tre rapporter om arbeidet med bærekraftig finans.

Rapportene ble lagt frem i forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow. IPSFs årsrapport redegjør for nettverkets arbeid det siste året, og politikk- og markedsutviklingen i medlemslandene, herunder Norge. I tillegg har nettverket publisert to rapporter om henholdsvis rapporterings- og opplysningskrav og fellestrekk ved EU og Kinas taksonomier (klassifiseringssystem) for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Les mer på Europakommisjonens nettsider:

IPSF har åpnet for innspill til tabellen over aktiviteter frem til 4. januar 2022.

IPSF har i dag også publisert en felles uttalelse hvor nettverket forplikter seg til fortsatt samarbeid om utvikling av verktøy for bærekraftig finans. Uttalelsen kan leses her.

Bakgrunn

International Platform on Sustainable Finance (IPSF) ble etablert i oktober 2019. Norge sluttet seg til nettverket i mars 2020. Medlemslandene representeres ved den offentlige myndigheten med ansvar for politikk og initiativer for bærekraftig finans. Finansdepartementet representerer Norge i nettverkets arbeid.

Flere internasjonale nettverk og organisasjoner har observatørstatus i IPSF. Blant disse er Coalition of Finance Ministers for Climate Action, hvor Norge deltar, og Network for Greening the Financial System, der både Finanstilsynet og Norges Bank er medlemmer.