Redusert omsetningsavgift på melk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 31. januar omsetningsavgiften på ku- og geitemelk i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet.

Omsetningsavgiften på melk reduseres med 5 øre til 3 øre per liter. Ny sats vil gjelde fra 1. februar 2022. For de andre omsetningsavgiftene er det ingen endringer.

Se Endringsforskrift Omsetningsavgift jan 2022.pdf