Regjeringen fremmer forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett for fagforeninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Dette handler om å styrke rollen til det organiserte arbeidslivet, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Kollektiv søksmålsrett gir fagforeningene rett til å fremme søksmål om ulovlig innleie. Fagforeningene kan reise sak i eget navn hvis de mener det er brudd på innleiereglene i virksomheter som har leid inn arbeidstakere fra bemanningsforetak.

– Ulovlig innleie er ikke bare uheldig for den enkelte arbeidstaker, men kan også få samfunnsmessige konsekvenser og påvirke konkurranseforholdene for seriøse virk­somheter som følger reglene, sier Tajik.

Forslaget er en del av regjeringens arbeid med å styrke arbeidstakeres rett til fast ansettelse, og er et av flere tiltak for å hindre ulovlig innleie.

Fagforeningenes søksmålsrett ved ulovlig innleie etter arbeidsmiljøloven ble fjernet i 2015. Regjeringen vil gjeninnføre bestemmelsen som et tiltak for å styrke etterlevelsen av regelverket.

– Den enkelte arbeidstaker kan vegre seg for å ta opp spørsmål om brudd på regelverket i frykt for å skape konflikt og miste fremtidige oppdrag. Ved å gi fagforeninger rett til å fremme søksmål i denne type saker, øker sjansen for at brudd på reglene avdekkes og forfølges, sier arbeids- og inkluderingsministeren.