Prop. 54 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven (søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie)

Proposisjonen inneholder forslag om å gjeninnføre regler om at fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12, kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget