Regjeringen gir 60 millioner kroner til Nord universitet sin satsing på Nesna

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har bestemt at Nord universitet får 60 millioner kroner ekstra for å dekke merkostandene ved å reetablere og bygge opp lærer- og barnehagelærerutdanningene på Nesna.

– Dette gir Nord universitet både et godt økonomisk grunnlag for satsingen på Nesna, og et godt grunnlag for å skape et attraktivt utdanningstilbud allerede fra høsten. På lengre sikt jobber vi også med å utvide til andre tilbud for at Helgeland og regionen skal får bedre tilgang til den kompetansen som trengs, sier Ola Borten Moe (Sp).

Pengene skal brukes til blant annet å dekke husleie, annen infrastruktur og ekstrakostnader til personell. Universitetet legger opp til at hovedregelen skal være at utdanningene som tilbys på Nesna, skal dekkes av faglig ansatte med Nesna som arbeidssted.

– Vi er fornøyde med at regjeringen gir sin tilslutning til de planer Nord universitet har presentert for reetableringen av barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene på Nesna. Vi har levert et nøkternt kostnadsoverslag som blant annet er basert på at vi skal styrke den faglige staben på Nesna med circa 20 vitenskapelige stillinger i tillegg til flere administrative stillinger, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

Rektor understreker at det nå er viktig at alle gode krefter på Helgeland bidrar sammen med Nord universitet i arbeidet med å rekruttere studenter til studiene på Nesna.

– Regjeringen har gitt et viktig bidrag til reetableringen på Nesna. Nå skal vi jobbe godt sammen med de ansatte, kommunen og regionale myndigheter for å lykkes med studiene på Nesna, sier Solheim Hansen.

Fire millioner til studentsamskipnaden

I tillegg får studentsamskipnaden Studentinord 4 millioner kroner ekstra for å tilby et godt velferdstilbud på Nesna.

– Nord universitet og kommunene på Helgeland jobber aktivt for å trekke til seg søkere til lærer- og barnehagelærerutdanningen på Nesna. Et godt lokalt samarbeid er avgjørende for å lykkes. I tillegg til et godt faglig tilbud er studenter opptatt av velferdstilbudet der de skal studere. De fire millionene til samskipnaden kan blant annet brukes på studentboliger, kantinedrift og rådgivningstjeneste, sier Borten Moe.