Regjeringen vil avvikle godkjenningsmodellen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil legge frem et forslag for Stortinget om å oppheve lovregelen om godkjenningsmodell for fritt brukervalg.

- Vi mener behovene for helse- og omsorgstjenester først og fremst skal dekkes gjennom tilbud fra offentlige tjenesteytere. Godkjenningsmodellen for fritt brukervalg gir feil signaler om hvordan kommunene skal organisere tilbudet sitt. Vi ønsker derfor å oppheve bestemmelsen så snart som mulig. Det bidrar til å styrke vår felles, offentlige helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-11 om godkjenningsmodell for fritt brukervalg trådte i kraft 1. september 2021. Bakgrunnen for lovendringen var å gjøre det enklere for kommunene å innføre fritt brukervalg.

Forslag om en lovfestet godkjenningsmodell for fritt brukervalg var på høring høsten 2020. Blant høringsuttalelsene var det lite støtte til å lovfeste en slik modell. Flere mente at en lovendring ikke ville være den beste måten å få flere kommuner til å innføre fritt brukervalg. Det ble også pekt på at kommunene allerede har et tilstrekkelig handlingsrom i eksisterende lovverk til å gjennomføre fritt brukervalg.

Les proposisjonen her.