Prop. 63 L (2021–2022)

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg m.m.)

I proposisjonen foreslås å oppheve bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-11 om godkjenningsmodell for fritt brukervalg. I tillegg foreslår det lovtekniske endringer i flere av helselovene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget