Regjeringen vil fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Bestemmelsen om generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil ett år ble innført i 2015. Bestemmelsen skiller seg ut ved at den ikke stiller krav til særskilt begrunnelse for å kunne ansette midlertidig.

– Lovendringen er en del av regjeringens arbeid for å styrke ansattes rett til fast ansettelse, og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f bryter med lovens sentrale prinsipp om faste ansettelser i norsk arbeidsliv.

– Regjeringen mener adgangen til midlertidig ansettelse skal begrenses mest mulig til situasjoner der det er et særlig og tids­avgrenset behov. Vi har vært tydelig på at vi ønsker å oppheve denne bestemmelsen, slik også Fougner-utvalgets flertall foreslår.

– Midlertidige ansettelser og andre former for løsere tilknytning til arbeid gir utrygghet for den enkelte med hensyn til fremtidig arbeidssituasjon og inntekt, og bidrar til økte forskjeller både i arbeidslivet og samfunnet, sier statsråden.

Forslaget om å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f fremmes for Stortinget i dag 3. desember.