Prop. 35 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)

Proposisjonen inneholder forslag om å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget