Vil oppgradere norsk forskningsstasjon i Antarktis

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klimaendringene i polområdene skjer raskere enn noe annet sted på kloden og får konsekvenser for hele resten av verden. I morgen reiser klima- og miljøminister Espen Barth Eide i spissen for en delegasjon fra flere departementer til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis. De skal studere betydningen av norsk antarktisforskning og -politikk og behovet for å oppgradere stasjonen.

- Antarktis er viktig for hele verden. Klimaendringen i polområdene skjer raskere enn noe annet sted på jorda og påvirker klimasystemer og ekstreme klima- og værhendelser over hele verden. Forskningen på den norske stasjonen Troll i Antarktis bidrar til å forstå sammenhengene i klimasystemet. Ny kunnskap gjør at vi bedre forstår hvordan klimaet vil utvikle seg framover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Troll forskningsstasjon
En beltevogn på vei fra Troll forskningsstasjon. I bakgrunnen ser vi nunataken Stabben. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud/Norsk Polarinstitutt

Norges forskning i Antarktis har stor internasjonal verdi. Forskningen gjør også Norge relevante og interessante i Antarktistraktat-samarbeidet, og gjør at vi kan bidra til utvikling av regelverk og aktiviteter i dette viktige området.

Forskningstasjonen Troll i Dronning Maud Land er den sentrale plattformen for Norge i Antarktis. Men de ekstreme forholdene i Antarktis gjør at dagens stasjon er i dårlig stand, og nærmer seg slutten av sin levetid. Bygg og tekniske anlegg trenger utbedringer og er lite driftssikre. Stasjonen trenger mer miljøvennlige energiløsninger og har lav kapasitet for forskningsaktivitet. Uten omfattende tiltak må forskningsstasjonen stenges – trolig innen ti år.

Troll forskningsstasjon
Forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land sett fra enden av Nonshøgdas nordrygg. Foto: Harald Faste Aas/Norsk Polarinstitutt

Statsbygg har utredet fire ulike konsepter for oppgradering av Troll. Utbygging, logistikk og transport er spesielt krevende og kostnadskrevende i Antarktis, og de ulike konseptene har en kostnadsramme fra én til tre milliarder kroner.  Byggeperioden anslås til 4-5 år.

Den norske gruppa som nå besøker Antarktis, skal gjøre seg bedre kjent med de ulike konseptene og behovet for oppgradering. I delegasjonen deltar i tillegg til Espen Barth Eide, blant annet representanter fra politisk ledelse i Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

- De globale klima- og miljøutfordringene gjør det stadig viktigere at Norge er til stede og driver forskning i Antarktis. En oppgradering av Trollstasjonen er helt nødvendig. Regjeringen vil nå skaffe seg et godt kunnskapsgrunnlag for å velge den beste løsningen for oppgradering. Det er viktig at arbeidet med nye Troll kan komme i gang så raskt som mulig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.