Rekordhøy utbetaling på 914,2 millioner kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I disse dager mottar en rekke organisasjoner midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. I år får organisasjonene tildelt 914,2 millioner kroner fra denne ordningen.

– Dette er frie midler som betyr ekstra mye for organisasjonene nå under pandemien. Kreftforeningen er den største mottakeren i den søknadsbaserte delen av ordningen i år med 68 millioner kroner, mens Kirkens Bymisjon mottar 64 millioner kroner og Frelsesarmeen mottar 57 millioner kroner. Vi vet at mange sliter nå mot jul, og jeg er glad for at det i år blir mer midler til organisasjonene som tilrettelegger for de som har det ekstra vanskelig, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp er tildelt 489 millioner kroner. Disse organisasjonene er en del av den norske samvirkemodellen og midlene skal bidra til å sikre den frivillige beredskapen i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Oversikt over tildelingene hos Lotteri- og stiftelsestilsynet