Renholdet tilbake i Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Hurdalsplattformen slår fast at renholdstjenesten skal tilbakeføres til Forsvaret med bruk av egne ansatte. – Vi skal gjøre dette på en god og effektiv måte, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Forsvarsdepartementet har allerede gitt Forsvarsbygg, med støtte fra øvrige etater, i oppdrag å konkretisere hvordan en tilbakeføring av renholdstjenesten skal gjøres. Det tas sikte på en snarlig implementering av renholdsordningen for Forsvaret, med en gradvis oppbygging av egen organisasjon allerede fra 2022.

- Privatiseringen av renholdet i forsvarssektoren har vært svært omdiskutert og regjeringen ønsker å sikre gode arbeidsvilkår for de som står for renholdet i forsvarssektoren, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Den forrige regjeringen satte renholdet i forsvarssektoren ut på anbud, og siden 2016 har renholdet vært ivaretatt av eksterne leverandører. Renhold i forsvarssektoren omfatter om lag én million kvadratmeter. Dette gjør oppdraget til en av de største renholdsleveransene i Norge. Forsvarsbygg skal utrede en løsning som tilsvarer den som var før renholdet ble satt ut på anbud, men der dagens forventninger til kvalitet og effektivitet ivaretas og der ny teknologi benyttes.

- Vi er i gang med å oppfylle Hurdalsplattformen når det gjelder å tilbakeføre renholdet til Forsvaret, og jeg vil ha dette gjort så snart som mulig. Vi skal sikre god kvalitet og effektivitet i renholds-organiseringen. Da må vi samtidig sørge for en forsvarlig prosess både av hensyn til berørt personell og til etableringen av en profesjonell organisasjon som skal håndtere renhold i et så stort omfang, sier forsvarsministeren.