Ny sjef for Sjøforsvaret

Flaggkommandør Rune Andersen ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordres i stillingen som sjef for Sjøforsvaret.

Rune Andersen blir ny sjef for Sjøforsvaret
Rune Andersen blir ny sjef for Sjøforsvare

Andersen har solid operativ erfaring fra MTB-våpenet, hvor han blant annet har vært skipssjef og divisjonssjef. Han har vært militærassistent for sjef Sjøforsvaret og sjef for MTB treningssenter. Han har innehatt to stillinger ved Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, og ble i 2018 utnevnt til flaggkommandør og beordret inn i stillingen som sjef for Marinen. Andersen har erfaring fra internasjonal tjeneste som stabsoffiser ved NATOs maritime hovedkvarter i Storbritannia, og var i den perioden deployert til Combined Maritime Forces i Bahrain.

Andersen har sin høyere utdanning fra Forsvarets stabsskole i Danmark og sjefskurset fra Forsvarets høgskole