Styrket samarbeid om fiskeri og akvakultur med Colombia

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge har undertegnet en avtale om å styrke Colombias evne til bærekraftig fiskeri- og akvakulturforvaltning.

– Norge har betydelig kunnskap og erfaring innenfor fiskeri og akvakultur. Med denne avtalen gjør vi denne kompetansen tilgjengelig for Colombia og styrker deres arbeid med å sikre bærekraftig fiskeri- og akvakulturforvaltning. Økt kunnskap er en viktig forutsetning for matsikkerhet og bærekraftig produksjon av fisk og sjømat, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Avtalen gjøres gjennom Fisk for utvikling, programmet for norsk bistand innenfor fiskeri og akvakultur i utviklingsland. Fisk for utvikling gjør norsk kompetanse innenfor fiskeri og akvakultur tilgjengelig for utviklingsland. Formålet er at fiskeri- og oppdrettssektoren skal bidra til samfunnsøkonomisk utvikling i samarbeidslandene gjennom økt sysselsetting for både kvinner og menn, og bedre mat- og ernæringssikkerhet for befolkningen.

Samarbeidet med Colombia skal blant annet bidra til økt kapasitet og kunnskap om bærekraftig fiskeriforvaltning og akvakultur i relevante statlige forvaltningsinstitusjoner og akademia. Den skal også bidra til økt kunnskapsgrunnlag for bærekraftig forvaltning av fiskeriene i Colombia gjennom kartlegging av fiskere, fartøy, ressursgrunnlag og økt internasjonal samhandling i forvaltningen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Colombias fiskeri- og havbruksmyndigheter og Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet i Norge. Avtalen med Colombia løper fra 2021 til 2027.

– Det er svært gledelig at samarbeidsavtalen med Colombia innenfor Fisk for utvikling nå er undertegnet slik at dette samarbeidet kan sette fart. Denne avtalen innebærer en viktig utvidelse av vårt bilaterale samarbeid med Colombia, sier utviklingsminister Tvinnereim.

 

Les mer om Fisk for utvikling på Norads hjemmesider.