Forsiden

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds tale ved festforestilling på Ski i anledning åpning av Follobanen

Tale i anledning åpning av Follobanen - fremført under festforestilling på Ski.

Sjekkes mot fremføring.

Deres Majestet, Deres Kongelig Høyhet og ærede gjester.

Ja, den togturen ut hit til Ski gikk fort! Dobbelt så fort som på det gamle dobbeltsporet. Nesten tre ganger så fort som en biltur ville tatt. Og cirka fire ganger så fort som en togtur mellom Oslo og Ski tok i 1898.   

Hvis du reiser tur/retur Oslo-Ski alle arbeidsdager i løpet av et år, sparer du med Follobanen tre og et halvt døgn med reisetid sammenliknet med å ta toget på det gamle dobbeltsporet.   

De tre og et halvt døgnene kan for eksempel brukes til å høre gjennom den lengste Wagner-operaen 15 ganger, se 56 fotballkamper eller 202 gamle episoder av «Mot i brøstet».

Målt i reisetid er Ski nå nærmere Oslo S med tog enn det Tveita er med T-banen. Og Vestby er nærmere Oslo S med tog enn det Holmenkollen er med T-banen.

Follo er allerede i dag blant regionene i Norge med sterkest befolkningsvekst, og Follobanen vil bare forsterke denne utviklingen. Ikke bare som avlasting for et presset boligmarked i hovedstadsområdet. Men også som en motor for å skape nye arbeidsplasser og vekst i næringslivet. 

Se bare på Lillestrøm. Gardermobanen ble først og fremst bygget for reisende til og fra flyplassen. Men banen har betydd mye for både befolkningsvekst og næringsutvikling i Lillestrøm de siste 20 årene.  

Vi har noen ambisiøse klimamål. For å redusere utslippene fra transport, er det klokt å utnytte områdene nær jernbanestasjoner og kollektivknutepunkter. Vi må da bygge ut for både arbeidsplasser og boliger i disse områdene. Samtidig er det viktig å skape levende byrom som folk trives i. Myndigheter, næringsliv og andre må da tenke helhetlig og trekke i samme retning.

Her på Ski er dere i full gang med å utvikle området rundt den nye, flotte stasjonen. Dette kommer vi nok også til å se enda mer ved andre stasjoner på Østfoldbanen – både på østre og vestre linje. Det er bra!

Den nye Follobanen er med andre ord mer en to spektakulære, enkeltsporede tunnelløp og ny stor stasjon her på Ski. Den er også en verdiskaper.

Dette er en gledens dag! Derfor – gratulerer med dagen til dere her på Ski!

Takk for meg!