H.M. Kongen åpnet Follobanen i dag – reisetiden mellom Oslo og Ski halvert

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– 12. desember 2022 er en merkedag i norsk jernbanehistorie. Follobanen vil gi langt flere avganger og mye raskere reiser for mange passasjerer, og den vil gjøre grønne togreiser enda mer attraktive, sier statsminister Jonas Gahr Støre. H.M. Kong Harald foretok i dag den offisielle åpningen av Follobanen.

Follobanen omfatter en 22 km lang dobbeltsporet ekspresslinje mellom Oslo og Ski, inkludert den 20 km lange Blixtunnelen, som er Nordens lengste jernbanetunnel. På Ski er det bygget ny stasjon.

– Follobanen er et av de største samferdselsprosjektene som er bygget i Norge. Her har mange arbeidere lagt ned en enorm innsats for å gi de reisende et bedre togtilbud, sier statsministeren.

På det meste har over tusen anleggsarbeidere fra 40 land vært i sving samtidig. Det er nedlagt 18 millioner arbeidstimer. To av de største entreprenørene har vært utenlandske. Men de fleste involverte har vært norske. Over to tusen firmaer har bidratt på prosjektet.

Gir nye muligheter

– Kapasiteten på det gamle dobbeltsporet mellom Oslo og Ski har vært sprengt i flere år. Det har dessverre ført til en del forsinkelser og innstilte tog for passasjerene på Østfoldbanen. Med Follobanen på plass har vi fire spor mellom Oslo og Ski. Vi kan ikke love at alle feil nå vil forsvinne, men jeg føler jeg meg trygg på at toghverdagen for passasjerene vil bli mye bedre, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 

Togene på Follobanen vil kjøre i 200 km/t, det vi si omtrent like raskt som togene på Gardermobanen. Dette gir halvert reisetid mellom Oslo og Ski – fra 22 minutter for de raskeste togene på Østfoldbanen i dag, til ned mot 11 minutter på Follobanen. Det er tre ganger så raskt som en biltur mellom Oslo S og Ski stasjon. Den innsparte reisetiden på 11 minutter kommer også alle passasjerene som tar tog sør for Ski til gode.  

– Målt i reisetid er Ski nå nærmere Oslo S med tog enn det Tveita er med T-banen. Og Vestby er nærmere Oslo S med tog enn det Holmenkollen er med T-banen. Dette gir helt nye muligheter. Med Follobanen kan vi få befolkningsvekst og nye arbeidsplasser på Ski, men også langs andre stasjoner på Østfoldbanen, sier Nygård.

H.M. Kong Harald klippet snoren på åpningen av den nye Follobanen.
H.M. Kong Harald åpnet den nye Follobanen 12. desember 2022. Foto: Gøril Furu / DSS

Flere forbedringer på Østfoldbanen

Follobanen gjør det mulig å øke fra to til fire avganger i timen for lokaltogene som stopper på alle stasjoner på det gamle dobbeltsporet mellom Oslo og Ski. På denne linjen blir det også ekstratog i rushtiden morgen og ettermiddag på enkelte stasjoner med stort passasjergrunnlag.

I årene fremover kan de reisende se frem til enda flere forbedringer på Østfoldbanen. 

– I 2025 starter etter planen utskiftingen av de gamle togene som i dag kjører i lokaltrafikken mellom Oslo og Ski. De nye lokaltogene kommer til å ha bedre plass og høyere komfort. Om noen år åpner også dobbeltsporet gjennom Moss. Dette vil gi redusert reisetid og flere tog mellom Oslo og Moss via Follobanen, sier samferdselsministeren.

Det nye digitale signal- og sikringsanlegget ERTMS skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Om noen år skal det være i drift på hele Østfoldbanen. Målet med ERTMS-prosjektet er blant annet bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken.