Statsministerens tale på åpningen av Follobanen

Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet og ærede gjester. En maidag i 2013 satt daværende stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen ved kjøkkenbenken hjemme hos tidligere statsminister Odvar Nordli.

 «Hva er viktig i Hedmark for tiden?», spurte Nordli.

Trettebergstuen svarte: «Det er dobbeltspor for toget fra Hamar til Oslo.»

«Vi sparer 35 minutter på reisen etter dette!» fortalte hun entusiastisk.  

Nordli, med en far som var jernbanearbeider, ble stille. Og litt tankefull. Så sa han sakte:

«Men Anette, hva skal vi bruke de 35 minuttene til?»

For Trettebergstuen var nok dette en påminnelse om hva som er viktig: At livet ikke først og fremst skal være effektivt, men at livet skal være godt.

Regjeringen jobber for at folk skal kunne leve gode liv over hele landet. Da må vi komme oss på jobb og på skole. Ja, uten transport stopper Norge opp. Det er en del av velferden.

Her på Østlandet har vi hatt jernbane i over 150 år. Togtransporten har vært nyttig.

Men i dag er Østfoldbanen overbelastet. Med overfylte tog – og med for mange forsinkelser.      

Dagen i dag – 12. desember 2022 – er en merkedag i norsk jernbanehistorie. I dag åpner vi Follobanen – et gigantisk prosjekt som vil bety en helt ny reisehverdag for veldig mange togpassasjerer.

Med Follobanen får vi færre forsinkelser, og raskere reiser mellom Oslo og Ski. Arbeidere, studenter og andre passasjerer som skal reise direkte med Follobanen mellom Oslo og Ski, kan glede seg over 11 minutter raskere togturer. Det er halvparten av tiden det har tatt før!

Disse minuttene sparer også passasjerer sør for Ski –folk fra steder som Mysen, Ås, Fredrikstad og Gøteborg, som skal til og fra hovedstaden.    

Odvar Nordli ville kanskje spurt: «Men Jonas, hva skal vi bruke de 11 minuttene til?

Da ville jeg sagt: «Litt mer tid til å smøre matpakker, litt mer tid til å hente og levere i barnehagen eller rekke fritidsaktiviteter før toget går til eller fra jobben. Dette kan være avgjørende for at folk velger tog fremfor bilen.» Jeg tror han ville smilt og vært enig i det.   

Dette er en gledens dag! Tusen takk til alle som har bidratt, med alt fra planlegging til det konkrete arbeidet med kontaktledningsanlegget, strømforsyningen og byggingen av jernbanen. Sammen har dere gjort dette mulig.

Follobanen er bygget for passasjerene! For arbeiderne, for studentene, for folk som pendler mye. Regjeringen jobber for en klimavennlig transportsektor, og at jernbanen skal være et kollektivtilbud som oppleves sømløst for de reisende. Vi håper det blir mange, mange flere som vil reise klimavennlig med tog med denne banen.

Jeg gleder meg til togturen!

Gratulerer med dagen til alle!    

Nå gir jeg ordet til samferdselsministeren.