Norge med sentrale lederoppgaver i FNs sikkerhetsråd

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I det siste året som medlem av FNs sikkerhetsråd, skal Norge sammen med Kenya lede ekspertgruppen for sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet. I tillegg fortsetter ledervervene Norge tok på seg i 2021.

Norge skal fortsatt lede de to sanksjonskomiteene for henholdsvis Nord-Korea og for Isil og Al-Qaida, og arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt. Norge vil også fortsette å ha et særlig ansvar for å følge opp situasjonen i Afghanistan og den humanitære situasjonen i Syria.

Oversiktsbilde av sikkerhetsrådssalen i FN
Foto: UN Photo/Loey Felipe

Nytt av året er at Norge leder den uformelle ekspertgruppen for klima og sikkerhet, sammen med Kenya.

– Klima og sikkerhet er en av Norges hovedprioriteringer i Sikkerhetsrådet. Det er hevet over enhver tvil at klimaendringene påvirker internasjonal fred og sikkerhet, og forsterker risikoen for konflikt. Sikkerhetsrådet må trappe opp innsatsen for å forstå og tidligst mulig motvirke disse negative virkningene. Norge vil bidra til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid med dette, blant annet gjennom systematisk bruk av vitenskapelige fakta, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har fått ansvaret for å videreføre noen av Sikkerhetsrådets tyngste lederverv, også i 2022. Det såkalte penneførervervet for Afghanistan var et samarbeid med Estland i fjor. I år vil vi ha det alene. Samtidig fortsetter penneførervervet sammen med Irland for den humanitære situasjonen i Syria.

– Det er en tillitserklæring til Norge at vi har fått støtte for å videreføre disse betydelige ledervervene. Det innebærer at vi vil fremme både norske prioriteringer og bidra til omforente løsninger som har reell betydning for internasjonal fred og sikkerhet, sier Huitfeldt.

I en verden som fremdeles er preget av pandemi, klimaendringer, økende fattigdom, enorme humanitære behov, mennesker på flukt og komplekse konflikter, er det viktig at FNs sikkerhetsråd lykkes med å forebygge konflikt og ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Sikkerhetsrådet har en rekke underliggende organer, blant annet 14 sanksjonskomiteer og 7 arbeidsgrupper. Det er lang tradisjon for at disse ledes av de valgte medlemmene. Samtlige rådsmedlemmer er med i alle underliggende organ.

Les mer: Fakta om oppgaver i Sikkerhetsrådet

Fakta om Norges ansvar i Sikkerhetsrådet

  • Norge leder sanksjonskomiteen for Nord-Korea
  • Norge leder sanksjonskomiteen for Isil og Al-Qaida
  • Norge leder arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt
  • Norge leder sammen med Kenya ekspertgruppen for klima og sikkerhet
  • Norge leder arbeidet for å følge opp situasjonen i Afghanistan
  • Norge leder sammen med Irland arbeidet for den humanitære situasjonen i Syria