Utenriksdepartementet

Norge i FNs sikkerhetsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for Norges arbeid.

Salen der FNs sikkerhetsråd samles. Foto: FN-delegasjonen

Norske prioriteringer i FNs sikkerhetsråd

Norge vil gjøre en forskjell som medlem av FNs sikkerhetsråd ved å bruke erfaring fra fredsdiplomati til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid for å løse og forebygg konflikter. Norge vil arbeide for å beskytte sivile, sikre kvinners deltakelse og rettigheter i fredsprosesser og løfte frem sikkerhetsutfordringer som følge av klimaendringer.

Norway for the UNSC: Consistent partner. Common future.

Hva er FNs sikkerhetsråd?

Sikkerhetsrådet er ett av FNs seks hovedorganer. Det har hovedansvar for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Alle FNs 193 medlemsland er forpliktet til å følge Sikkerhetsrådets beslutninger.

Sikkerhetsrådssalen i FN i New York

Norge med sentrale lederoppgaver

I det siste året som medlem av FNs sikkerhetsråd, skal Norge sammen med Kenya lede ekspertgruppen for sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet. I tillegg fortsetter ledervervene Norge tok på seg i 2021.

Program for FNs tryggingsråd i desember

Pressemelding 05.12.2022

Arbeidsprogrammet for FNs tryggingsråd i desember er klart. Det vil mellom anna være møte om multilateralt reformarbeid, anti-terror og planlagt vedtak av fornya mandat for FNs fredsbevarande operasjon i DR Kongo og FNs observatørstyrke på Golanhøgdene.

Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd hittil i 2022

23.08.2022

Norge er i gang med det siste halvåret som medlem i FNs sikkerhetsråd. Tross et skarpere ordskifte i rådet som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina, har Norge bidratt til at rådet har fattet viktige vedtak så langt i 2022.